L’Americanu

Chant italien du début du 20e siècle.

Maritama è sciutu all’America e no mi scrivi (x2)

sarà ca si l’è acchiata mannagghia l’America e ci nci va
sarà ca si l’è cchiata l’americana
(x2)

Ci iddu si l’è acchiata l’americana (x2)

iu mi l’agghiu cchiatu mannagghia l’America e ci nci va
e iu mi l’agghiu cchiatu lu paisanu
(x2)

Cientucinquantaliri me mannatu (x2)

mancu pi la farina mannagghia l’America e ci nci va
mancu pi la farina mannu bastatu.
(x2)

Iu lassu tre piccinnie n’acchiu quattro (x2)

zittu maritu mia mannagghia l’America e ci nci va
zittu maritu mia ca non è niente.
(x2)

Zittu maritu mia ca non è niente (x2)

unu ti lu mannamu mannagghia l’America e ci nci va
unu ti lu mannamu alla cunventu
(x2)